Device Manager NX

Device Manager NX


Menedżer urządzeń NX Pro ułatwia zarządzanie i utrzymywanie floty nawet 5000 urządzeń w wielu lokalizacjach.

Dzięki zaawansowanym narzędziom administracyjnym zawartym w Device Manager NX Pro, pracownicy IT mogą centralnie zarządzać flotą, w tym urządzeniami firm trzecich i interfejsem USB marki Ricoh.

Prosty interfejs użytkownika ułatwia kontrolowanie wydajności, funkcjonalności i funkcji dostępu poszczególnych urządzeń i grup urządzeń. Ustawienia konfiguracji można szybko sklonować w całej flocie, zapewniając spójność i zwalniając zasoby administracyjne.

Zautomatyzowane narzędzia do raportowania i fakturowania zapewniają szczegółowy wgląd w wykorzystanie i wydajność urządzenia, umożliwiając dokładne naliczanie opłat w organizacji i lepsze zrozumienie sposobu użytkowania sprzętu. Monitorowanie zużycia energii przez urządzenie wspiera bardziej zrównoważone podejście do zarządzania urządzeniami.

  • Zarządzanie do 5000 urządzeń w wielu lokalizacjach, w tym w modelach Ricoh, firm trzecich i podłączonych przez port USB
  • Wsparcie pro aktywnego zarządzania urządzeniami dzięki odczytom statusu prezentowanym przez prosty interfejs użytkownika
  • Zapewnienie stałej wydajność urządzenia dzięki szczegółowej kontroli funkcjonalności, wydajności, zachowania i wyglądu
  • Usprawnienie konfiguracji nowego sprzętu dzięki klonowaniu istniejących ustawień urządzenia
  • Uzyskanie skutecznego wglądu w wykorzystanie i wydajność urządzenia dzięki automatycznemu raportowaniu
  • Automatyczne rozliczanie na podstawie raportu zużycia materiałów eksploatacyjnych
  • Raportowanie o zużyciu energii przez urządzenie
Pomoc na telefon